1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos - „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Dekostudija.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės (toliau vadinamos - „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu Dekostudija.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.

1.3 Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad jis yra veiksnus ir turi teisę pirkti prekes Dekostudija.lt internetinėje parduotuvėje.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas

2.1 Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2.2 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Dekostudija.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Dekostudija.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, pirktas Dekostudija.lt internetinėje parduotuvėje pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas. Grąžinimo sąlygos ir kita informacija nurodyta Taisyklių 9 punkte „Prekių grąžinimas ir keitimas“.

 

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4 Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve Dekostudija.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, o taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėti pagal Taisyklių 7.2.2 punktą, nesumoka už prekes per tris darbo dienas.

5.3 Kai Pirkėjas pasirenka už prekes apmokėti pagal Taisyklių 7.2.1 punktą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per tris darbo dienas.

 

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Dekostudija.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8. punkte nurodytomis sąlygomis.

6.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM.

7.2 Atsiskaityti už prekes galima dviem būdais:

7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į Dekostudija.lt banko sąskaitą.

7.2.2. Apmokėjimas grynais atsiimant prekes Savanorių pr. 163-2 a.

7.3 Mokant už prekes pagal Taisyklių 7.2.2 punktą, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

8. Prekių pristatymas

8.1 Prekių pristatymas pirkėjo nurodytu adresu:

8.1.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

8.1.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1.3 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.1.4 Pardavėjas prekes pristato per 1-2 dienas, kai prekės yra Pardavėjo sandėlyje, ir 7 dienas, kai prekės yra tiekėjų sandėliuose. Jei prekės Pardavėjas neturi sandėlyje ir jos taip pat neturi tiekėjai savo sandėlyje, tada Pardavėjas grąžina pinigus už neturimas prekes Pirkėjui.

8.1.5 Taisyklių 8.1.4 punkte nurodyti terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo tiekėjų sandėliuose tuo metu nėra reikiamų prekių. Taip pat Pardavėjas neatsako už kurjerių įsipareigojimą prekes pristatyti per 1-2 darbo dienas.

8.1.6 Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.1.7 Visais atvejais, padarius užsakymą, klientas yra informuojamas apie patikslintą pristatymo terminą.

8.1.8 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.1.9 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.1.10 Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

8.1.11 Esant nestandartinei siuntai, Pirkėjas papildomai informuojamas apie tikslią pristatymo kainą.

8.2 Prekių atsiėmimas Dekostudija.lt salone:

8.2.1 Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai darbo valandomis Dekostudija.lt salone, esančiame adresu Savanorių pr. 163-2 a, Kaunas.

8.2.2 Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

 

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ .

9.2 Tinkamos kokybės prekių grąžinimo sąlygos:

9.2.1 tinkamos kokybės įsigytas prekes galima grąžinti per 7 (septynias) darbo dienas nuo jų pristatymo dienos;

9.2.2 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.2.3 prekė turi būti nesugadinta;

9.2.4 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai);

9.2.5 prekė turi būti pilnos komplektacijos.

9.2.6 Už kurjerių paslaugas sumoka Pirkėjas.

9.3 Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:

9.3.1 netinkamos kokybės prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jų pristatymo dienos;

9.3.2 grąžinamos prekės defektai atsirado ne dėl pirkėjo kaltės;

9.3.3 grąžinama prekė yra ne pilnos komplektacijos.

9.5 Visais atvejais grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

9.6 Pinigai už grąžintas prekes grąžinami grynais arba pervedami į Pirkėjo banko sąskaitą.

 

10. Atsakomybė

10.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

10.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei Dekostudija.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6 Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

11. Duomenų apsauga

11.1 Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje Dekostudija.lt tikslais.

11.2 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.